Aanzegtermijn

Gepubliceerd op 03-2-2015

Heeft uw werknemer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van zes maanden of langer? Dan bent u per 1 januari 2015 verplicht om deze werknemer uiterlijk één maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst schriftelijk aan te zeggen. Lees verder.

Heeft uw werknemer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van zes maanden of langer? Dan bent u per 1 januari 2015 verplicht om deze werknemer uiterlijk één maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst schriftelijk aan te zeggen. Dit betekent dat u de werknemer op de hoogte stelt of zijn arbeidsovereenkomst wel of niet verlengd wordt. Wanneer u de aanzegplicht niet (tijdig) naleeft bent u de werknemer een bedrag verschuldigd. Deze vergoeding geldt naar rato en is maximaal één maandsalaris.

Download hier:

Voorbeeld aanzegbrief beeindiging arbeidsovereenkomst
Voorbeeld aanzegbrief verlening arbeidsovereenkomst

Aanzegbeding in arbeidsovereenkomst
Het is ook mogelijk om bij indiensttreding een bepaling in de arbeidsovereenkomst op te nemen waarin u aangeeft dat u na afloop van de arbeidsovereenkomst niet het voornemen heeft een verlenging aan te bieden. Hiermee heeft u dan voldaan aan uw aanzegplicht.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.