Wat doen wij

Wij verrichten een breed scala aan werkzaamheden: van samenstellen van jaarrekeningen, het voeren van financiële en salarisadministraties, tussentijdse verslaggeving, prognoses, belastingaangiftes en belastingprocedures tot advisering over rechtsvormen, startersbegeleiding, bedrijfsopvolging en vele andere zaken.

De dienstverlening van ons kantoor bestaat onder meer uit het verzorgen van:

  1. De financiële administratie met alle aspecten die daartoe behoren, zoals onder andere het periodiek verzorgen van de aangifte omzetbelasting, periodieke verslaggeving, eindejaarsverslaggeving, het opstellen van begrotingen,en prognoses
  2. De loonadministratie, het doen van de aangifte loonheffingen en opgaves ten behoeve van de bedrijfsvereniging
  3. De jaarcijfers (jaarrekening), publicatiestukken
  4. De winstaangifte (voor inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting)

Voor particulieren (en ondernemers) verzorgen wij de diverse fiscale aangiftes, zoals bijvoorbeeld aangifte inkomstenbelasting, aangifte successie- en schenkingsrecht.