Controleverklaringen

Wettelijke controle jaarrekening
Is uw onderneming 'middelgroot' of 'groot'? Dan bent u wettelijk verplicht om uw jaarrekening door een accountant te laten controleren.

Uw ondernemening is 'middelgroot' of 'groot' indien uw bedrijf twee opeenvolgende boekjaren, aan twee van de volgende drie criteria heeft voldaan:

Balanstotaal > € 6 miljoen
Netto-omzet > € 12 miljoen
Aantal werknemers > 50

Als accountantsorganisatie heeft ons kantoor een vergunning van de AFM voor het verrichten van wettelijke controles (niet-OOB's). De uitvoering geschiedt onder verantwoordelijkheid van een 'externe accountant'. Binnen ons kantoor zijn drie 'externe accountants' werkzaam.

Vrijwillige controle jaarrekening
De controle van een jaarrekening kan een grote meerwaarde hebben – ook als het niet wettelijk verplicht is. We spreken dan over een vrijwillige controle. Externe aandeelhouders, Raad van Commissarissen, subsidieverstrekkers e.d. kunnen een dergelijke vrijwillige controle eisen. Bij ons kantoor kunt u terecht voor vrijwillige controles.

Wat kunnen we nog meer voor u betekenen?
Naast het uitvoeren van jaarrekeningcontroles kunt u bij ons kantoor ook terecht voor: