Speciaal voor verenigingen en stichtingen (non-profit-instellingen) van Zwartewaterland hebben wij de volgende aanbiedingen:

Op de reclamezuil bij ‘Eenkhoorn & Bakker
Uw melding en/of promotie van een activiteit van uw vereniging kan voor enige tijd meedraaien op onze reclamezuil. Wij hanteren in het algemeen een periode van twee weken, waarbij in principe niet meer dan twee activiteiten tegelijkertijd meedraaien met onze eigen berichtgeving op het led-bord.

zuil

Voorwaarden:
De mededeling dient een activiteit te zijn van een vereniging uit Zwartewaterland. Commerciële activiteiten worden niet vermeld. De inhoud van de mededeling dient uiteraard te voldoen aan redelijke normen en waarden.

Meer informatie kunt u hier downloaden

Administratieve ondersteuning penningmeesterschap
Voor alle non-profit-instellingen van Zwartewaterland bieden wij ondersteuningsdiensten voor de penningmeester aan tegen een zeer gereduceerd (sponsor)tarief. Dit kan varieren van het louter fungeren als klankbord of als rugdekking bij calamiteiten tot het voeren van de volledige financiele en ledenadministratie, samenstellen van de jaarrekening, begroting, loonadministraties, BTW-aangifte, etc. Door de ondersteuning op maat, tegen gereduceerd sponsortarief, wordt het werk van de penningmeester sterk verlicht. Dit maakt het makkelijker om deze functie in te vullen, aangezien een penningmeester op deze manier geen diepgaande kennis van boekhouding en belastingen meer hoeft te hebben. Verder kan zo de administratie meer gewaarborgd worden. Een netwerk van interne en externe deskundigen zorgt voor alle benodigde support.

Heeft u of uw penningmeester behoefte aan administratieve ondersteuning in wat voor vorm dan ook, tegen een zeer aantrekkelijk tarief? Aarzel dan niet en neem contact op voor een geheel vrijblijvend gesprek!