vooraanzicht pand Eenkhoorn & Bakker ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS Genemuiden
Nijverheidstraat 51
8281 JD Genemuiden

T. 038 385 64 54
F. 038 385 47 12

www.eb-accountants.nl
info@eb-accountants.nl

Twitter

AED in dit gebouw aanwezig

Links

• Belastingdienst | www.belastingdienst.nl
• Kamer van koophandel | www.kvk.nl
• CBS | www.cbs.nl
• De overheid | www.overheid.nl
• Binnenlandse zaken | www.minbzk.nl
• Buitenlandse zaken | www.minbuza.nl
• Algemene zaken | www.minaz.nl
• Economische zaken | www.ez.nl
• Financiën | www.minfin.nl
• Justitie | www.justitie.nl
• Sociale zaken en werkgelegenheid | www.szw.nl
• Verkeer en waterstaat | www.verkeerenwaterstaat.nl | www.minvws.nl
• Volksgezondheid, welzijn en sport | ww.minvws.nl
• VROM | wwww.vrom.nl
• Onderwijs, cultuur en wetenschappen | www.minocw.nl
• Landbouw, natuur en voedselkwaliteit | www.minlnv.nl
• Administratieve lasten | www.administratievelasten.nl
• Publicaties staatscourant | www.officielebekendmakingen.nl

NIEUWS

Aanpassen BTW in OnLine boekhoudpakket

BEREID U VOOR OP DE AANKOMENDE BTW WIJZIGING VAN 19 NAAR 21 Per 1 oktober 2012 zal in Nederland het hoge Btw tarief door de overheid verhoogd worden van 19 naar 21 Dit heeft voor uw administratie tot gevolg dat...