vooraanzicht pand Eenkhoorn & Bakker ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS Genemuiden
Nijverheidstraat 51
8281 JD Genemuiden

T. 038 385 64 54
F. 038 385 47 12

www.eb-accountants.nl
info@eb-accountants.nl

Twitter

AED in dit gebouw aanwezig

Links

• Belastingdienst | www.belastingdienst.nl
• Kamer van koophandel | www.kvk.nl
• CBS | www.cbs.nl
• De overheid | www.overheid.nl
• Binnenlandse zaken | www.minbzk.nl
• Buitenlandse zaken | www.minbuza.nl
• Algemene zaken | www.minaz.nl
• Economische zaken | www.ez.nl
• Financiën | www.minfin.nl
• Justitie | www.justitie.nl
• Sociale zaken en werkgelegenheid | www.szw.nl
• Verkeer en waterstaat | www.verkeerenwaterstaat.nl | www.minvws.nl
• Volksgezondheid, welzijn en sport | ww.minvws.nl
• VROM | wwww.vrom.nl
• Onderwijs, cultuur en wetenschappen | www.minocw.nl
• Landbouw, natuur en voedselkwaliteit | www.minlnv.nl
• Administratieve lasten | www.administratievelasten.nl
• Publicaties staatscourant | www.officielebekendmakingen.nl

NIEUWS

Wetsvoorstel Werk en Zekerheid

Het zal u ongetwijfeld niet zijn ontgaan het arbeidsrecht wordt drastisch gewijzigd Dit kan grote consequenties hebben voor uw positie als werkgever en de rechtsbescherming van de werknemer De wijziging gebeurt in drie fases De eerste fase treedt in werking...